Co nabízím

 •   vedení daňové evidence (dříve "jednoduché účetnictví")
  • evidence příjmů a výdajů,
  • vedení knihy přijatých a vydaných faktur - závazky, pohledávky,
  • vedení peněžního deníku,
  • evidence majetku,
  • mnoho dalšího ...
 • vedení účetnictví (dříve "podvojné účetnictví")
  • vedení hlavní knihy,
  • evidence majetku - odpisy,
  • skladová evidence,
  • vedení pokladní a bankovní knihy,
  • evidence závazků a pohledávek,
  • mnoho dalšího ...
 • mzdová agenda
  • oznamovací povinnost zaměstnavatele,
  • zpracování mezd, odměn z dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),
  • předkládání přehledů a dalších výstupů státním institucím,
  • zpracování příkazů k úhradě,
  • zpracování výplatních pásek,
  • vedení mzdových listů,
  • mnoho dalšího ...
 • zpracování přiznání
  • daň z příjmů,
  • daň z přidané hodnoty,
  • souhrnné hlášení,
  • výpis z evidence dle §92a (tuzemská přenesená daňová povinnost),
  • daň silniční,
  • vyúčtování závislé činnosti a srážkové daně,
  • daň z nemovitosti, z převodu nemovitosti,
  • a další ...
 • individuálně
  • vedení středisek,
  • poradenství,
  • sestavení finanční analýzy včetně interpretace a doporučení,
  • elektronická komunikace s úřady,
  • zastupování na úřadech ve věci kontrol apod.,
  • řada dašího dle individuálních potřeb a přání klienta.

Výše zmíněné je možné požadovat i v sídle Vaší společnosti za předpokladu patřičného techníckého zázemí. 

Jak pracuji

 • Zabývám se zpracováním účetnictví, popř. daňové evidence, zpracováním mezd a všech výstupů, které tyto obory vyžadují, např. přehledy na sociální a zdravotní pojišťovny o vyměřovacích základech, veškerá daňová přiznání apod. Samozřejmě mohu nabídnout i zastupování na úřadech v případě kontroly, či potřeby.
 • Může následovat drobná nezávislá finanční analýza s odhalením slabších stránek Vašeho podnikání a doporučením na jejich zlepšení.
 • Kladu důraz na pravidelné setkávání se s klientem nad doklady bez ohledu na to, zda-li je či není plátcem DPH – předcházíme tak problémům spojených především s řešením věcí ex post.
 • Předané doklady jsou po systematickém roztřídění zaúčtovany a ihned jsou řešeny nejasnosti.
 • Upozorňuji klienta na všechny termíny splatností důležitých odvodů týkajících se mezd, či daní.
 • V maximální možné míře využívám elektronické podávání písemností, které oboustranně šetří čas, ale které je i šetrné k přírodě.
 • Pracuji v účetním software PREMIER System, ovšem jsem schopný na základě požadavků klientů pracovat i v programu Pohoda a Money (prozatím však pouze v sídle Vaší společnosti).
 • Je možnost Vaše data podávat formou elektronické podatelny k mým rukám, přičemž jsou následně exportována do mého účetního softwaru.
 • Zaručuji individuální přístup ke klientovi – především respektuji jeho požadavky na formu zpracovávání (např. vedení středisek, skladové evidence apod.), dále se samozřejmě snažím vyhovět časovým požadavkům klienta.
Rychlý kontakt
Telefon:+420 724 338 602
E-mail:ucetnictviJK@seznam.cz
Skype:jiri.kostelnik
Novinky
04.01.2014 | Změna výše záloh OSVČ 2014

Od 01.01.2014 dochází ke změně minimální výše zálohy na zdravotní a sociální pojištění osob samostaně výdělečně činných (OSVČ). Nová minimální výše zálohy činí u sociálního pojištění 1.894Kč (v roce 2013 to bylo 1.890Kč), u zdravotního pak 1.752Kč (v roce 2013 to bylo 1.748Kč. Došlo tedy k nepatrnému navýšení. Nové zálohy se poprvé týkají měsíce ledna, tzn. platby realizované v únoru (platí se zpětně) by již tuto změnu měli zohlednit. Tato změna se dotkne těch OSVČ, kteří mají povinnost platit minimální výši záloh a těch, kteří v roce 2014 svou činnost teprve zahájí.

05.12.2013 | Elektronická komunikace s úřady

Blíží se nám další kalendářní rok, ve kterém vzniká povinnost komunikovat s úřady elektronicky, především pak ve vazbě na oblast DPH a sociálního pojištění. Řada (nejenom) menších podnikatelských subjektů na to ale není technicky připravená. Máme pro Vás velmi jednoduché řešení. Kontaktujte nás a dozvíte se více. Pro prvních 100 z Vás první 3 měsíce služby zdarma!! Spouštíme od 01.01.2014.

19.05.2012 | Spolupráce s účetním na Slovensku

Dne 18.5.2012 byla uzavřena smlouva o spolupráci s partnerskou účetní kanceláří na Slovensku (Bratislava). Nyní mohu nejen stávajícím klientům zprostředkovat kvalitní a odbornou péči v oboru účetnictví, daní a personalistiky pro založené či vlastněné společnosti na Slovensku.

01.03.2011 | Zakoupení licence MONEY S3

Dne 25.2.2011 byla zakoupena licence k účetnímu softwaru MONEY S3 pro komerční využívání a je tedy možno vést Vaše účetnictví (popř. daňovou evidenci) již ve dvou softwarech (spolu s PREMIER Systémem).