Daňový kalendář

Leden 2020
8. 1. Zdravotní pojištění záloha za 12/2019 (OSVČ)
9. 1. Spotřební daně platba daně za 11/2019 (CÚ) (kromě lihu)
17. 1. Intrastat výkazy Intrastat za období 12/2019
20. 1. Zdravotní pojištění záloha za 12/2019 (zaměstnavatel)
20. 1. Sociální pojištění záloha za 12/2019 (zaměstnavatel)
27. 1. DPH přiznání a platba daně za 12/2019 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2019 (čtvrtletní plátce)
kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 12/2019 a FO (čtvrtletní plátce) za 4. čtvrtletí 2019
souhrnné hlášení za 12/2019 nebo za 4. čtvrtletí 2019
27. 1. Spotřební daně daňové přiznání za 12/2019 (CÚ)
27. 1. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 12/2019
31. 1. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 12/2019
31. 1. Daň z nemovitých věcí přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020
31. 1. Silniční daň přiznání k dani a platba daně za rok 2019
31. 1. DPH oznámení změny zdaňovacího období
31. 1. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2020
31. 1. Sociální pojištění záloha za 1/2020 (OSVČ)
Únor 2020
10. 2. Zdravotní pojištění záloha za 1/2020 (OSVČ)
10. 2. Spotřební daně platba daně za 12/2019 (CÚ) (kromě lihu)
17. 2. Oznamovací povinnost oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2019
odvod do státního rozpočtu, neplnil-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2019
18. 2. Intrastat výkazy Intrastat za období 1/2020
20. 2. Zdravotní pojištění záloha za 1/2020 (zaměstnavatel)
20. 2. Sociální pojištění záloha za 1/2020 (zaměstnavatel)
25. 2. DPH přiznání a platba daně za 1/2020 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 1/2020
kontrolní hlášení za 1/2020 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25. 2. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 1/2020
25. 2. Spotřební daně daňové přiznání za 1/2020 (CÚ)
Březen 2020
2. 3. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 1/2020
formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019 (v případě elektr. podání se lhůta prodlužuje do 20.3.)
2. 3. Sociální pojištění záloha za 2/2020 (OSVČ)
9. 3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2020 (OSVČ)
11. 3. Spotřební daně platba daně za 1/2020 (CÚ) (kromě lihu)
16. 3. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí
17. 3. Intrastat výkazy Intrastat za období 2/2020
20. 3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2020 (zaměstnavatel)
20. 3. Sociální pojištění záloha za 2/2020 (zaměstnavatel)
20. 3. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019 (pouze při elektronickém podání)
25. 3. DPH přiznání a platba daně za 2/2020 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 2/2020
kontrolní hlášení za 2/2020 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25. 3. Spotřební daně daňové přiznání za 2/2020 (CÚ)
25. 3. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 2/2020
31. 3. Sociální pojištění záloha za 3/2020 (OSVČ)
31. 3. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 2/2020
Duben 2020
1. 4. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2019
odevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín podání daňového přiznání za rok 2019 na finanční úřad
oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2019, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2019
8. 4. Zdravotní pojištění záloha za 3/2020 (OSVČ)
9. 4. Spotřební daně platba daně za 2/2020 (CÚ) (kromě lihu)
15. 4. Silniční daň záloha za měsíce 1, 2, 3/2020
20. 4. Zdravotní pojištění záloha za 3/2020 (zaměstnavatel)
20. 4. Sociální pojištění záloha za 3/2020 (zaměstnavatel)
20. 4. Intrastat výkazy Intrastat za období 3/2020
27. 4. DPH přiznání a platba daně za 3/2020 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 1. čtvrtletí 2020 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 3/2019 nebo za 1. čtvrtletí 2020
kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 3/2020 a FO (čtvrtletní plátce) za 1. čtvrtletí 2020
27. 4. Spotřební daně daňové přiznání za 3/2020 (CÚ)
27. 4. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 3/2020
30. 4. Daň z příjmů odvod srážkové daně za měsíc 3/2020
30. 4. Sociální a zdravotní pojištění při zpracování daňového přiznání za rok 2019 daň. poradcem předložení plné moci OSSZ a ZP
30. 4. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 2. čtvrtletí 2020
30. 4. Sociální pojištění záloha za 4/2020 (OSVČ)
Květen 2020
4. 5. Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2019 pro OSSZ, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
4. 5. Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2019 pro ZP, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
11. 5. Zdravotní pojištění záloha za 4/2020 (OSVČ)
11. 5. Spotřební daně platba daně za 3/2020 (CÚ) (kromě lihu)
12. 5. Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
12. 5. Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
20. 5. Zdravotní pojištění záloha za 4/2020 (zaměstnavatel)
20. 5. Sociální pojištění záloha za 4/2020 (zaměstnavatel)
20. 5. Intrastat výkazy Intrastat za období 4/2020
25. 5. DPH přiznání a platba daně za 4/2020 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 4/2020
kontrolní hlášení za 4/2020 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25. 5. Spotřební daně daňové přiznání za 4/2020 (CÚ)
25. 5. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 4/2020
Červen 2020
1. 6. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 4/2020
1.6. Daň z nemovitých věcí platba daně na rok 2020 do částky 5 000 Kč, jinak platba 1/2 daně na rok 2020 (neplatí pro zemědělskou výrobu a chov ryb v případě daně vyšší než 5 000 Kč)
1. 6. Sociální pojištění záloha za 5/2020 (OSVČ)
8. 6. Zdravotní pojištění záloha za 5/2020 (OSVČ)
9. 6. Spotřební daně platba daně za 4/2020 (CÚ) (kromě lihu)
15. 6. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí
pololetní záloha za 1. pololetí
16. 6. Intrastat výkazy Intrastat za období 5/2020
22. 6. Zdravotní pojištění záloha za 5/2020 (zaměstnavatel)
22. 6. Sociální pojištění záloha za 5/2020 (zaměstnavatel)
25. 6. DPH přiznání a platba daně za 5/2020 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 5/2020
kontrolní hlášení za 5/2020 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25. 6. Spotřební daně daňové přiznání za 5/2020 (CÚ)
25. 6. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 5/2020
30. 6. Sociální pojištění záloha za 6/2020 (OSVČ)
30. 6. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 5/2020
Červenec 2020
1. 7. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2019 v případě, že je DP zpracováno daňovým poradcem nebo poplatník podléhá povinnému auditu
oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2019, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem)
8. 7. Zdravotní pojištění záloha za 6/2020 (OSVČ)
10. 7. Spotřební daně platba daně za 5/2020 (CÚ) (kromě lihu)
15. 7. Silniční daň záloha za měsíce 4, 5, 6/2020
17. 7. Intrastat výkazy Intrastat za období 6/2020, termín pro opravu výkazů podaných v referenčním období roku 2019
20. 7. Zdravotní pojištění záloha za 6/2020 (zaměstnavatel)
20. 7. Sociální pojištění záloha za 6/2020 (zaměstnavatel)
27. 7. DPH přiznání a platba daně za 6/2020 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2020 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 6/2020 nebo za 2. čtvrtletí 2020
kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 6/2020 a FO (čtvrtletní plátce) za 2. čtvrtletí 2020
27. 7. Spotřební daně daňové přiznání za 6/2020 (CÚ)
27. 7. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2020
31. 7. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 6/2020
31. 7. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2020
31. 7. Sociální pojištění záloha za 7/2020 (OSVČ)
Srpen 2020
3. 8. Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2019 pro OSSZ, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
3. 8. Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2019 pro ZP, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
10. 8. Zdravotní pojištění záloha za 7/2020 (OSVČ)
10. 8. Spotřební daně platba daně za 6/2020 (CÚ) (kromě lihu)
11. 8. Sociální pojištění OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
11. 8. Zdravotní pojištění OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019(do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
18. 8. Intrastat výkazy Intrastat za období 7/2020
20. 8. Zdravotní pojištění záloha za 7/2020 (zaměstnavatel)
20. 8. Sociální pojištění záloha za 7/2020 (zaměstnavatel)
25. 8. DPH přiznání a platba daně za 7/2020 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 7/2020
kontrolní hlášení za 7/2020 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25. 8. Spotřební daně daňové přiznání za 7/2020 (CÚ)
25. 8. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 7/2020
31. 8. Sociální pojištění záloha za 8/2020 (OSVČ)
31. 8. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 7/2020
31. 8. Daň z nemovitých věcí platba 1/2 daně na rok 2020 (pouze zemědělská výroba a chov ryb), je-li daň vyšší než 5 000 Kč
Září 2020
8. 9. Zdravotní pojištění záloha za 8/2020 (OSVČ)
9. 9. Spotřební daně platba daně za 7/2020 (CÚ) (kromě lihu)
15. 9. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 3. čtvrtletí
16. 9. Intrastat výkazy Intrastat za období 8/2020
21. 9. Zdravotní pojištění záloha za 8/2020 (zaměstnavatel)
21. 9. Sociální pojištění záloha za 8/2020 (zaměstnavatel)
25. 9. DPH přiznání a platba daně za 8/2020 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 8/2020
kontrolní hlášení za 8/2020 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25. 9. Spotřební daně daňové přiznání za 8/2020 (CÚ)
25. 9. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 8/2020
30. 9. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 8/2020
30. 9. Sociální pojištění záloha za 9/2020 (OSVČ)
Říjen 2020
8. 10. Zdravotní pojištění záloha za 9/2020 (OSVČ)
12. 10. Spotřební daně platba daně za 8/2020 (CÚ) (kromě lihu)
15. 10. Silniční daň záloha za měsíce 7, 8, 9/2020
16. 10. Intrastat výkazy Intrastat za období 9/2020
20. 10. Zdravotní pojištění záloha za 9/2020 (zaměstnavatel)
20. 10. Sociální pojištění záloha za 9/2020 (zaměstnavatel)
26. 10. DPH přiznání a platba daně za 9/2020 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 3. čtvrtletí 2020 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 9/2020 nebo za 3. čtvrtletí 2020
kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 9/2020 a FO (čtvrtletní plátce) za 3. čtvrtletí 2020
26. 10. Spotřební daně daňové přiznání za 9/2020 (CÚ)
26. 10. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 9/2020
Listopad 2020
2. 11. DPH poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny
2. 11. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 9/2020
2. 11. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4. čtvrtletí 2020
2. 11. Sociální pojištění záloha za 10/2020 (OSVČ)
9. 11. Zdravotní pojištění záloha za 10/2020 (OSVČ)
9. 11. Spotřební daně platba daně za 9/2020 (CÚ) (kromě lihu)
18. 11. Intrastat výkazy Intrastat za období 10/2020
20. 11. Zdravotní pojištění záloha za 10/2020 (zaměstnavatel)
20. 11. Sociální pojištění záloha za 10/2020 (zaměstnavatel)
25. 11. DPH přiznání a platba daně za 10/2020 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 10/2020
kontrolní hlášení za 10/2020 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25. 11. Spotřební daně daňové přiznání za 10/2020 (CÚ)
25. 11. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 10/2020
30. 11. Sociální pojištění záloha za 11/2020 (OSVČ)
30. 11. Daň z nemovitých věcí 2. platba (poslední) 1/2 daně na rok 2020 (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
30. 11. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 10/2020
Prosinec 2020
8. 12. Zdravotní pojištění záloha za 11/2020 (OSVČ)
10. 12. Spotřební daně platba daně za 10/2020 (CÚ) (kromě lihu)
15. 12. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 4. čtvrtletí
pololetní záloha za 2. pololetí
15. 12. Silniční daň záloha za měsíce 10, 11/2020
16. 12. Intrastat výkazy Intrastat za období 11/2020
21. 12. Zdravotní pojištění záloha za 11/2020 (zaměstnavatel)
21. 12. Sociální pojištění záloha za 11/2020 (zaměstnavatel)
28. 12. DPH přiznání a platba daně za 11/2020 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 11/2020
kontrolní hlášení za 11/2020 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
28. 12. Spotřební daně daňové přiznání za 11/2020 (CÚ)
28. 12. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2020
31. 12. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 11/2020
31. 12. Sociální pojištění záloha za 12/2020 (OSVČ)
Rychlý kontakt
Telefon:+420 724 338 602
E-mail:ucetnictviJK@seznam.cz
Skype:jiri.kostelnik
Novinky
04.01.2014 | Změna výše záloh OSVČ 2014

Od 01.01.2014 dochází ke změně minimální výše zálohy na zdravotní a sociální pojištění osob samostaně výdělečně činných (OSVČ). Nová minimální výše zálohy činí u sociálního pojištění 1.894Kč (v roce 2013 to bylo 1.890Kč), u zdravotního pak 1.752Kč (v roce 2013 to bylo 1.748Kč. Došlo tedy k nepatrnému navýšení. Nové zálohy se poprvé týkají měsíce ledna, tzn. platby realizované v únoru (platí se zpětně) by již tuto změnu měli zohlednit. Tato změna se dotkne těch OSVČ, kteří mají povinnost platit minimální výši záloh a těch, kteří v roce 2014 svou činnost teprve zahájí.

05.12.2013 | Elektronická komunikace s úřady

Blíží se nám další kalendářní rok, ve kterém vzniká povinnost komunikovat s úřady elektronicky, především pak ve vazbě na oblast DPH a sociálního pojištění. Řada (nejenom) menších podnikatelských subjektů na to ale není technicky připravená. Máme pro Vás velmi jednoduché řešení. Kontaktujte nás a dozvíte se více. Pro prvních 100 z Vás první 3 měsíce služby zdarma!! Spouštíme od 01.01.2014.

19.05.2012 | Spolupráce s účetním na Slovensku

Dne 18.5.2012 byla uzavřena smlouva o spolupráci s partnerskou účetní kanceláří na Slovensku (Bratislava). Nyní mohu nejen stávajícím klientům zprostředkovat kvalitní a odbornou péči v oboru účetnictví, daní a personalistiky pro založené či vlastněné společnosti na Slovensku.

01.03.2011 | Zakoupení licence MONEY S3

Dne 25.2.2011 byla zakoupena licence k účetnímu softwaru MONEY S3 pro komerční využívání a je tedy možno vést Vaše účetnictví (popř. daňovou evidenci) již ve dvou softwarech (spolu s PREMIER Systémem).